It- och datorforensik

It- och datorforensik

Om IT Forensik

och datorforensik

Computer Forensics

IT ForensikPosted by Jörgen Halex Tue, March 18, 2014 10:32:04

Computer Forensics - en definition

"Computer forensics is the scientific examination and analysis of data held on, or retrieved from, computer storage media in such a way that the information can be used as evidence in a court of law." (zitiert von DIBS USA Inc)

I analogi med rättsläkarens kontor skulle kunna överväga Computer Forensics för en tillämpning av datavetenskap till varje typ av lagrade data i syfte att söka efter ledtrådar och bevis. Således är resultaten (finns eller inte finns bara data) som används i domstol som bevis, är det nödvändigt att iaktta vissa principer.

Detta omfattar huvudsakligen:

Minimera dataförlust

Spela in vad som helst, ändra något möjligt

Utför analys endast på kopior (aldrig röra original)

Presentera resultat neutral, verifierbar och spårbar

Från detta kan man härleda följande process för en rättsmedicinsk undersökning:

Skapa en kriminaltekniskt korrekt bild av elektroniskt lagrade data (forensisk ljudbild)

Verifiera den här bilden

Analysera lagrade data

neutralt, faktabaserad och opartisk rapportering i form av ett yttrande

Visst det kommer utöver den korrekta användningen av de nödvändiga verktygen för att särskilt på kompetens och trovärdighet hos den som utför undersökningen.  • Comments(0)//info.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post1