Allt om Windows och MS Office Produkter

Allt om Windows och MS Office Produkter

Information

About IT security

Spara "eller " Kör " fungerar inte längre

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-03-19 10:19:12
Spara "eller " Kör " fungerar inte längre

Som standard frågar program som Internet Explorer eller Outlook Express för att ladda ner en exe-fil för att se om detta är att öppnas eller sparas .

Om du inaktiverar alternativet " öppna filer av den här typen bekräfta alltid " , det finns inget normalt sätt att få den här dialogrutan igen och IE startar EXE-filer utan att fråga efter hämtning .

För att aktivera begäran , så här .

Starta Registereditorn och ändra poster i registret som beskrivs på .
Vänligen notera följande :
 struktur registrets databas
 Viktig information ( information om att säkerhetskopiera registret databasen )
 skillnader mellan regedit och regedt32
Ringa regedit.exe ( alla operativsystem ) eller Regedt32.exe ( Windows NT/2000 )

Om sökvägen till nyckeln inte finns, måste du lägga nycklarna själva nödvändiga . Skapa > Välj " nyckel " , och nyckeln saknas med det angivna namnet - Högerklicka på den sista knappen (till vänster om trädet ) från snabbmenyn " Nytt " .

i:

HKEY_CLASSES_ROOT \ Exefile \

ändra posten "Editflags" här representerar ett värde på tiden "d8 07 01 00", ändra posten till "d8 07 00 00", och frågan är tillbaka.

För andra typer av filer, måste du checka in till lämplig filtyp. I DOC-filer under Wahre "Word.Document.8"
Info ansvarig för program som posten öppnas utan efterfrågan, de 3 byte, som bara måste ställas in till 00 lätt. Alla andra platser har olika betydelser och bör inte ändras.
  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post122

Förhindra ta bort skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:51:07
Förhindra ta bort skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Use the "Delete" option from the context menu of a printer icon or "File" menu of the printer folder , the user can install local printers and network printers remove . The following key in the registry file disables the "Delete" option and thus prevents the deletion of a printer.

Here's how it works:

Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe .
Click through the following key (folder ) through :
HKEY_CURRENT_USER
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
Explorer
Double-click the key " NoDeletePrinter " .
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select " New" > " DWORD value" ( REG_DWORD) . As a key name enter " NoDeletePrinter " one .
Change the value if necessary, from "0" to "1" .
The changes are possibly only take effect after rebooting .

NoDeletePrinter:
0 = Alternativet "Delete" i mappen "Skrivare" är klar. (Standard)
1 = är "Delete" i mappen "Skrivare" bort.
Den här inställningen förhindrar inte att andra program kan användas för att ta bort en skrivare.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och / eller applikationsprogram på rätt sätt. .

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post117

Förhindra att lägga till nya skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:45:31
Förhindra att lägga till nya skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Nya lokala skrivare och nätverksskrivare, kan en användare "Lägg till skrivare" och "Lägg till skrivare" lägga till i systemet. Alternativen är (beroende på vilken Windows-version) på Start-menyn och i "Skrivare" mappen visas. Dessutom kan skrivaren dra igenom av skri ikoner i mappen Skrivare kommer. Med denna inställning, är alla dessa alternativ inaktive. Redan lagt till skrivare men inte bort.

Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_CURRENT_USER
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
Explorer
Double-click the key "NoAddPrinter".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "DWORD value" (REG_DWORD). As a key name enter "NoAddPrinter" one.
Change the value if necessary, from "0" to "1".
The changes are possibly only take effect after rebooting.

NoAddPrinter:
0 = Alternativet "Lägg till en skrivare" eller "Lägg till skrivare" är i "Skrivare" mappen finns. (Standard)
1 = Aktivera alternativet "Lägg till en skrivare" eller "Lägg till en skrivare" kommer att tas bort i mappen "Skrivare".
Trots denna inställning, kan användaren fortsätta att lägga till skrivaren med guiden Lägg till ny maskinvara eller andra program installation.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och / eller applikationsprogram på rätt sätt. .

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post116

Ange autentiseringsuppgifter för förhöjda privilegier på ett säkert skrivbord arbete.

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:39:58
Ange autentiseringsuppgifter för förhöjda privilegier på ett säkert skrivbord arbete.

Referenserna (användarnamn och lösenord) för ökade rättigheter är oftast in i den aktuella användarens skrivbordssession. Trojanska hästar och andra skadliga program kan spionera på referenser så kanske. Därför kan ändras för posten till det säkra skrivbordet (inloggningsskärmen) av säkerhetsskäl. Tidigare användaren är dock ombedd att trycka på tangentkombinationen "Ctrl" + "Alt" + Delete ".

Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_LOCAL_MACHINE
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
CredUI
If the last key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "Key".
Double-click the key "EnableSecureCredentialPrompting".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "DWORD value" (REG_DWORD). As a key name enter "EnableSecureCredentialPrompting" one.
Change the value if necessary, from "0" (user desktop) to "1" (secure desktop).
The changes are possibly only take effect after rebooting.

OBS

EnableSecureCredentialPrompting:
0 = The credentials for increased rights to be entered within the current desktop session. (Standard)
1 = The input of credentials for elevation takes place on a secure Windows desktop (the login screen).
Please change nothing else in the registry file. This can have the effect that Windows no longer work and / or application programs correctly.


  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post115

Visa inte användarinformation i dator blockering

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:35:35
Visa inte användarinformation i dator blockering

Genom olika åtgärder, till exempel början av skärmsläckare eller genom att trycka på tangentkombinationen "Windows-tangenten + L" låser datorn. Endast inloggade användare eller administratör kan låsa upp datorn igen. Med blockerad session är på skärmen bl användarnamn och domän namn. Av säkerhetsskäl kan informationen också vara dold.
Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_LOCAL_MACHINE
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
system
If the last key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "Key".
Double-click the key "DontDisplayLockedUserId".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "DWORD value" (REG_DWORD). As a key name enter "DontDisplayLockedUserId" one.
Change the value if necessary, from "0" to "1", "2" or "3".
The changes are possibly only take effect after rebooting.

DontDisplayLockedUserId:
1 The user display name and the domain name will be displayed in locked session. (Standard)
2 = Only the user display name appears in locked session.
3 = There is no user information in a locked session are displayed.
Please change nothing else in the registry file. This can have the effect that Windows no longer work and / or application programs correctly.

DontDisplayLockedUserId:
1 Användaren visningsnamn och domännamnet kommer att visas i låst session. (Standard)
2 = Endast användarens visningsnamn visas i låst session.
3 = Det finns ingen användarinformation i ett låst session visas.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och / eller applikationsprogram på rätt sätt.


Källa och mer information:
http://support.microsoft.com/?kbid=837022

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post114

Aktivera / inaktivera specifika användarkonton

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:25:47
Beroende på vilken Windows-version av vissa fördefinierade användarkonton avaktiveras automatiskt. Således, till exempel, från Windows Vista är administratörskontot för säkerheten inte aktiverat. På samma sätt är gästkontot stängs av i de flesta versioner. Används för omfattande konfigurationsarbete (administratörskonto) eller för att testa en viss funktionshindrad konto behövs, finns tillgängliga två sätt för aktivering. Möjligheten av "Dator Management" är inte möjligt i alla Windows-versioner.

Så här fungerar det ( från kommandoraden ) :

"Start" > " Alla program " > "Tillbehör" > " Kommandotolken"

Aktivera konto :

Som ett kommando , skriv " net user [ kontonamn ] / aktiv " . Till exempel: " net user administratör / aktiv "

Inaktivera konto:

Som ett kommando , skriv " net user [ kontonamn ] / aktiv : nej " . Till exempel: " net user administratör / aktiv : nej "
Tryck på Enter . Det visas meddelandet " Kommandot har slutförts . "

Så här ( via Datorhantering ) :

" Start" > " Kör " ( eller " Kontrollpanelen" > "Administrationsverktyg" för att öppna ) .
Som ett kommando , skriv " % Systemroot % \ system32 \ compmgmt.msc " .
Under " System " för att öppna kategorin " Lokala användare och grupper " .
Nu öppna mappen " Användare " .
Klicka med höger musknapp på att lämpliga användarkonto . Exempelvis " Administratör "
I snabbmenyn väljer du "Egenskaper" .
På fliken "Allmänt" väljer du alternativet " konto är inaktiverat " kan aktiveras eller inaktiveras .
Godkänn ändringarna med " OK " .

Obs:

Aktivera eller inaktivera ett användarkonto Administratör rättigheter krävs.
Från och med Windows Vista måste kommandotolken därför "Kör som administratör" startade.

Mer information: http://support.microsoft.com/?kbid=251394


  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post113

Användarprofil tjänsten startar inte

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:16:22
Se följande MS-KB-artikel:
http://support.microsoft.com/?kbid=947215
Om den defekta användaren har tagits bort, så ska du kunna logga in med det nya användarkontot.

Dessutom, kontrollera att användarkonton (inklusive alla underkataloger) under "C: \ Users" har rätt behörigheter.

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post112

Turn off notification for CD / DVD data carrier exchange carrier - Drives

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2013-07-09 11:17:25

After the data disk (CD or DVD), a notification is sent to the system. This has the consequence that automatically the CD / DVD is started and - if available - the "autorun.inf" file is executed. For occasional suppression of auto-start function the shift key (key for uppercase and lowercase letters) can be pressed after inserting the CD / DVD. The button must be pressed so long until the lamp of the CD / DVD drive is gone again. In contrast, if the automatic notification are generally switched off, then this can be configured with the following settings.

Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_LOCAL_MACHINE
system
CurrentControlSet
Services
cdrom
Double-click the key "Autorun".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right window. In the context menu, select "New"> "DWORD Value" (REG_DWORD). As a key name, enter "Autorun" a.
Change the value if necessary, from "0" to "1".
The changes will only take effect after rebooting if necessary.

Comment!

Autorun:
0 = no notification is sent (MCN) in volume change to the system.
1 = notification (MCN) in the volume change to the system will be sent. (Standard)
Depending on the operating system but is also the displayed contents of the disk as not been updated in Windows Explorer. A manual update can be triggered by pressing the "F5".
Please change anything else in the registry file. This may have the consequence that Windows will not work and / or application programs correctly.
More information (inter alia Source):

http://support.microsoft.com/kb/330135/en-us

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post47
Nästa »