Allt om Windows och MS Office Produkter

Allt om Windows och MS Office Produkter

Information

About IT security

Skapa ett makro

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 12:03:33

Skapa ett makro
Ett makro är en lista på åtgärder som drivs (eller "avrättade") i följd. Ett makro kan innehålla en enda handling, eller det kan
har många.
Varje uppgift som du behöver makrot att göra, är känd som en åtgärd. När du kör makrot, genomför Tillgång ut
åtgärder i den ordning som du har skapat dem. Till exempel kan en åtgärd vara att öppna en form, den andra åtgärden kan
vara att maximera form.
I Access är den följd av åtgärder som utgör ett makro inte in. Makrot är utformad via ett grafiskt gränssnitt
vilket, i sin enklaste för ser ut som diagrammet nedan:  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post119

Vad är ett makro?

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 12:02:46

Vad är ett makro?
Ett makro hjälper dig att utföra rutinuppgifter genom att automatisera dem, till exempel, i stället för att klicka på fliken Rapporter i
databasfönstret, hitta och öppna en särskild rapport, skriva ut det och sedan stänga den, kan du skapa ett makro för att skriva ut
rapporten med att klicka på en enda knapp.
I vissa program, till exempel Microsoft Excel, är det möjligt att spela in ett makro med hjälp av Macro Recorder.
Ett makro är ett sätt att programmera Tillgång att utföra repetitiva uppgifter automatiskt. Makron kan användas för att öppna former,
maximera dem och producera välkomsthälsningar eller kan utföra komplexa beräkningar och kontroller på utvalda data.
Merparten av tiden, kommer du vill bifoga ett makro till ett formulär eller formulärobjekt för att kontrollera hur formen eller objektet arbete -
ofta för att infoga standardtext, träna villkor, t.ex. Om staden är Edinburgh då distriktet måste vara Lothian, och så vidare.  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post118

Datorstödd databaser

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 10:40:17
Elektroniska databaser

Såsom redan nämnts, finns det en databas från en samling av data och
ett management program enligt särskilda kriterier organiserade denna datainsamling och kontrollerad.
I jämförelse med de databaser som nämns ovan har Elektroniska databaser på det stora fördelar. Tillåt dig att:
• praktisk insamling av uppgifter,
• Hitta en snabbare,
• Enklare, någon automatisk uppdatering av data
• flexibel, cross-databas arrangemang och sammanställning av data, så att:
• upptäcka tidigare okända informations relationer och därmed en
• effektivare användning av uppgifterna.
Som ett resultat kan en följande jämförelser och förklaringar för konventionella databaser
upp och Elektroniska databaser:  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post110

Manuell databas

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 10:33:30
Manuell databas
Ett exempel på manuella databaser är fil lådor. Placering av data här
underlättas genom ytterligare register. En kort låda innehåller hör ihop, enligt
särskilda kriterier beställda data. Varje kort innehåller oftast samma uppsättning An-
antal poster. Användaren går in i sina data manuellt på ett index kort och
prioriterar enligt de kriterier som anges av honom i sin kartong. För att göra ändringar
kunna utföra, måste han leta reda på rätt kort från kortlåda,
ändra data och sedan återställa kortet på plats.

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post109

Vad är en databas?

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 10:31:10
Vad är en databas?

En databas är en samling information om ett specifikt ämne
eller ändamål relaterade, t.ex.: böcker i ett bibliotek, avdelningen för handel med varor
lager eller lön Män i drift, etc., som måste hanteras.
I databehandling, vi talar om ett databassystem, om detta från en
Datainsamling och ledningssystem finns. Datainsamlingen för en
etablerade vissa mönster och administrativa system organiserar tillgång till
Databas och dess lager. Men vad betyder "... som tillfarterna till databasen
och deras inventering organiserad ... "mer korrekt?
Det betyder inget annat än att detta ledningssystem gör att användaren kan vara-
viss information (data) för att fånga, lagra, hämta igen för att uppdatera,
eller flera av de åtgärder

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post108

Anslutbarhet

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-01-23 15:06:23

förmåga hos ett program eller en enhet att samverka med andra program eller enheter.

Förklaring:

Det engelska connectivity har flera betydelser men används här för ett programs eller en apparats förmåga att fungera ihop med andra program eller apparater. ”Den här bärbara datorn har dålig anslutbarhet” kan det exempelvis heta om det är svårt att få datorn att fungera i ett datornät.

Ofta ser man ordet konnektivitet för det här begreppet, men det vill vi avråda ifrån. Det används nämligen ofta med en mer oprecis och vag betydelse (t.ex. i betydelsen ’infrastruktur’) och är lite av ett modeuttryck i dag. Den som vill vara mer precis bör använda termen anslutbarhet.  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post107

Adressikon, Adressymbol

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-01-23 14:08:30

En ikon eller symbol som visas före webbadressen i webbläsarens adressfält

Använd adressikon eller adressymbol för eng. favicon.

Jag rekommenderar adressikon (adressymbol) i stället för det längre ordet webbadressikon. I och med det blir termen oberoende av mer webbläsarbundna uttryck som redan förekommer på svenska, som bokmärkesikon och favoritikon.
Ytterligare en term som vi avråder ifrån är URL-ikon, i linje med vår rekommendation om webbadress i stället för det engelska URL.  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post106