Allt om Windows och MS Office Produkter

Allt om Windows och MS Office Produkter

Information

About IT security

Vad är ett makro?

Förklaringar It språkSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 12:02:46

Vad är ett makro?
Ett makro hjälper dig att utföra rutinuppgifter genom att automatisera dem, till exempel, i stället för att klicka på fliken Rapporter i
databasfönstret, hitta och öppna en särskild rapport, skriva ut det och sedan stänga den, kan du skapa ett makro för att skriva ut
rapporten med att klicka på en enda knapp.
I vissa program, till exempel Microsoft Excel, är det möjligt att spela in ett makro med hjälp av Macro Recorder.
Ett makro är ett sätt att programmera Tillgång att utföra repetitiva uppgifter automatiskt. Makron kan användas för att öppna former,
maximera dem och producera välkomsthälsningar eller kan utföra komplexa beräkningar och kontroller på utvalda data.
Merparten av tiden, kommer du vill bifoga ett makro till ett formulär eller formulärobjekt för att kontrollera hur formen eller objektet arbete -
ofta för att infoga standardtext, träna villkor, t.ex. Om staden är Edinburgh då distriktet måste vara Lothian, och så vidare.  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post118

Förhindra ta bort skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:51:07
Förhindra ta bort skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Use the "Delete" option from the context menu of a printer icon or "File" menu of the printer folder , the user can install local printers and network printers remove . The following key in the registry file disables the "Delete" option and thus prevents the deletion of a printer.

Here's how it works:

Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe .
Click through the following key (folder ) through :
HKEY_CURRENT_USER
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
Explorer
Double-click the key " NoDeletePrinter " .
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select " New" > " DWORD value" ( REG_DWORD) . As a key name enter " NoDeletePrinter " one .
Change the value if necessary, from "0" to "1" .
The changes are possibly only take effect after rebooting .

NoDeletePrinter:
0 = Alternativet "Delete" i mappen "Skrivare" är klar. (Standard)
1 = är "Delete" i mappen "Skrivare" bort.
Den här inställningen förhindrar inte att andra program kan användas för att ta bort en skrivare.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och / eller applikationsprogram på rätt sätt. .

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post117

Förhindra att lägga till nya skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:45:31
Förhindra att lägga till nya skrivare - Kontrollpanelen - Skrivare

Nya lokala skrivare och nätverksskrivare, kan en användare "Lägg till skrivare" och "Lägg till skrivare" lägga till i systemet. Alternativen är (beroende på vilken Windows-version) på Start-menyn och i "Skrivare" mappen visas. Dessutom kan skrivaren dra igenom av skri ikoner i mappen Skrivare kommer. Med denna inställning, är alla dessa alternativ inaktive. Redan lagt till skrivare men inte bort.

Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_CURRENT_USER
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
Explorer
Double-click the key "NoAddPrinter".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "DWORD value" (REG_DWORD). As a key name enter "NoAddPrinter" one.
Change the value if necessary, from "0" to "1".
The changes are possibly only take effect after rebooting.

NoAddPrinter:
0 = Alternativet "Lägg till en skrivare" eller "Lägg till skrivare" är i "Skrivare" mappen finns. (Standard)
1 = Aktivera alternativet "Lägg till en skrivare" eller "Lägg till en skrivare" kommer att tas bort i mappen "Skrivare".
Trots denna inställning, kan användaren fortsätta att lägga till skrivaren med guiden Lägg till ny maskinvara eller andra program installation.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och / eller applikationsprogram på rätt sätt. .

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post116

Ange autentiseringsuppgifter för förhöjda privilegier på ett säkert skrivbord arbete.

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:39:58
Ange autentiseringsuppgifter för förhöjda privilegier på ett säkert skrivbord arbete.

Referenserna (användarnamn och lösenord) för ökade rättigheter är oftast in i den aktuella användarens skrivbordssession. Trojanska hästar och andra skadliga program kan spionera på referenser så kanske. Därför kan ändras för posten till det säkra skrivbordet (inloggningsskärmen) av säkerhetsskäl. Tidigare användaren är dock ombedd att trycka på tangentkombinationen "Ctrl" + "Alt" + Delete ".

Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_LOCAL_MACHINE
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
CredUI
If the last key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "Key".
Double-click the key "EnableSecureCredentialPrompting".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "DWORD value" (REG_DWORD). As a key name enter "EnableSecureCredentialPrompting" one.
Change the value if necessary, from "0" (user desktop) to "1" (secure desktop).
The changes are possibly only take effect after rebooting.

OBS

EnableSecureCredentialPrompting:
0 = The credentials for increased rights to be entered within the current desktop session. (Standard)
1 = The input of credentials for elevation takes place on a secure Windows desktop (the login screen).
Please change nothing else in the registry file. This can have the effect that Windows no longer work and / or application programs correctly.


  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post115

Visa inte användarinformation i dator blockering

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:35:35
Visa inte användarinformation i dator blockering

Genom olika åtgärder, till exempel början av skärmsläckare eller genom att trycka på tangentkombinationen "Windows-tangenten + L" låser datorn. Endast inloggade användare eller administratör kan låsa upp datorn igen. Med blockerad session är på skärmen bl användarnamn och domän namn. Av säkerhetsskäl kan informationen också vara dold.
Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_LOCAL_MACHINE
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
system
If the last key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "Key".
Double-click the key "DontDisplayLockedUserId".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "DWORD value" (REG_DWORD). As a key name enter "DontDisplayLockedUserId" one.
Change the value if necessary, from "0" to "1", "2" or "3".
The changes are possibly only take effect after rebooting.

DontDisplayLockedUserId:
1 The user display name and the domain name will be displayed in locked session. (Standard)
2 = Only the user display name appears in locked session.
3 = There is no user information in a locked session are displayed.
Please change nothing else in the registry file. This can have the effect that Windows no longer work and / or application programs correctly.

DontDisplayLockedUserId:
1 Användaren visningsnamn och domännamnet kommer att visas i låst session. (Standard)
2 = Endast användarens visningsnamn visas i låst session.
3 = Det finns ingen användarinformation i ett låst session visas.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och / eller applikationsprogram på rätt sätt.


Källa och mer information:
http://support.microsoft.com/?kbid=837022

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post114

Aktivera / inaktivera specifika användarkonton

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:25:47
Beroende på vilken Windows-version av vissa fördefinierade användarkonton avaktiveras automatiskt. Således, till exempel, från Windows Vista är administratörskontot för säkerheten inte aktiverat. På samma sätt är gästkontot stängs av i de flesta versioner. Används för omfattande konfigurationsarbete (administratörskonto) eller för att testa en viss funktionshindrad konto behövs, finns tillgängliga två sätt för aktivering. Möjligheten av "Dator Management" är inte möjligt i alla Windows-versioner.

Så här fungerar det ( från kommandoraden ) :

"Start" > " Alla program " > "Tillbehör" > " Kommandotolken"

Aktivera konto :

Som ett kommando , skriv " net user [ kontonamn ] / aktiv " . Till exempel: " net user administratör / aktiv "

Inaktivera konto:

Som ett kommando , skriv " net user [ kontonamn ] / aktiv : nej " . Till exempel: " net user administratör / aktiv : nej "
Tryck på Enter . Det visas meddelandet " Kommandot har slutförts . "

Så här ( via Datorhantering ) :

" Start" > " Kör " ( eller " Kontrollpanelen" > "Administrationsverktyg" för att öppna ) .
Som ett kommando , skriv " % Systemroot % \ system32 \ compmgmt.msc " .
Under " System " för att öppna kategorin " Lokala användare och grupper " .
Nu öppna mappen " Användare " .
Klicka med höger musknapp på att lämpliga användarkonto . Exempelvis " Administratör "
I snabbmenyn väljer du "Egenskaper" .
På fliken "Allmänt" väljer du alternativet " konto är inaktiverat " kan aktiveras eller inaktiveras .
Godkänn ändringarna med " OK " .

Obs:

Aktivera eller inaktivera ett användarkonto Administratör rättigheter krävs.
Från och med Windows Vista måste kommandotolken därför "Kör som administratör" startade.

Mer information: http://support.microsoft.com/?kbid=251394


  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post113

Användarprofil tjänsten startar inte

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:16:22
Se följande MS-KB-artikel:
http://support.microsoft.com/?kbid=947215
Om den defekta användaren har tagits bort, så ska du kunna logga in med det nya användarkontot.

Dessutom, kontrollera att användarkonton (inklusive alla underkataloger) under "C: \ Users" har rätt behörigheter.

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post112

Systemkrav för Windows Vista

Windows VistaSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:11:38
Editions (32 - och 64-bitars):

Windows Vista Starter (32-bitars)
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Ultimate

Systemkrav (för Vista Home Basic och Starter):

Processor: 800 MHz
Minne: 512 MB
Hårddiskutrymme: 20 GB

Systemkrav (för alla andra Vista-versioner):

Processor: 2 GHz
Minne: 1 GB
Hårddiskutrymme: 40 GB

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post111
« FöregåendeNästa »