Allt om Windows och MS Office Produkter

Allt om Windows och MS Office Produkter

Information

About IT security

Visa inte användarinformation i dator blockering

Windows TipsSkapad av Jörgen Halex 2014-02-14 11:35:35
Visa inte användarinformation i dator blockering

Genom olika åtgärder, till exempel början av skärmsläckare eller genom att trycka på tangentkombinationen "Windows-tangenten + L" låser datorn. Endast inloggade användare eller administratör kan låsa upp datorn igen. Med blockerad session är på skärmen bl användarnamn och domän namn. Av säkerhetsskäl kan informationen också vara dold.
Start ... \ windows \ regedit.exe ... or \ winnt \ RegEdt32.exe.
Click through the following key (folder) through:
HKEY_LOCAL_MACHINE
software
Microsoft
Windows
Current version
Policies
system
If the last key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "Key".
Double-click the key "DontDisplayLockedUserId".
If this key does not exist, then you must create it. Click with the right mouse button in the right panel. In the context menu, select "New"> "DWORD value" (REG_DWORD). As a key name enter "DontDisplayLockedUserId" one.
Change the value if necessary, from "0" to "1", "2" or "3".
The changes are possibly only take effect after rebooting.

DontDisplayLockedUserId:
1 The user display name and the domain name will be displayed in locked session. (Standard)
2 = Only the user display name appears in locked session.
3 = There is no user information in a locked session are displayed.
Please change nothing else in the registry file. This can have the effect that Windows no longer work and / or application programs correctly.

DontDisplayLockedUserId:
1 Användaren visningsnamn och domännamnet kommer att visas i låst session. (Standard)
2 = Endast användarens visningsnamn visas i låst session.
3 = Det finns ingen användarinformation i ett låst session visas.
Ändra ingenting annat i registret filen. Detta kan få till följd att Windows inte längre fungerar och / eller applikationsprogram på rätt sätt.


Källa och mer information:
http://support.microsoft.com/?kbid=837022

  • Kommentarer(0)//information.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post114