Linux Ubuntu

Linux Ubuntu

Linux Ubuntu an more

Linux Ubuntu News and help

Vad är en root? Och hur ska jag root?

Linux kommandonSkapad av Jörgen Halex mån, juli 21, 2014 12:09:00

Root-användaren liknar administratören under Windows en superuser. Han kan praktiskt taget allt han äga nästan alla filer på systemet och han kan redigera den enda användaren systemfiler som t.ex. sources.list som bara roten som kan vara en orsak till att Linux är så säkert.

För att komma nu att njuta av dessa rättigheter kan hittas på sudo funktionen Ubuntu är funktionen helt enkelt placeras framför det kommando du vill, när du nu, till exempel vill installera ett program måste du skriva följande i skalet:

sudo apt-get install (programnamn)

Då måste du ange lösenordet för root, som du anger när du installerar. Om du ändå vill utföra en åtgärd som kräver root-access du behöver inte ens ange lösenordet, men det sudo måste skrivas fortfarande före varje kommando! Jag personligen tycker att det är väldigt irriterande alltid sudo för att ordinera en handling där jag behöver root-rättigheter, så jag visar er nu hur du kan göra dig permanent till rooten.


sudo -s


Nu kommer du att bli tillfrågad om lösenord, ange lösenordet, är den normala skal till root skal.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo -s
[sudo] password for ubuntu:
root@ubuntu:~#

Prompt bör nu ha ändrats så att ditt användarnamn är inte längre där utan rot. Så det är möjligt att känna igen uppmaningen om jag är i en rot skal.

Ett litet exempel, skulle kunna se ut din prompt:

[Användare] @ ubuntu så att han kan se ut i en rot skal: root @ ubuntu.

Det finns en kortare väg att bli root och faktiskt med Fu

Du har denna funktion, men bara ringa i livet som så:

sudo passwd root

På Ubuntu, ska du inte arbeta permanent i en rot skal faktiskt, så du måste ange lösenordet för root först för att aktivera "su", men som sagt jag tycker det är irriterande alltid sudo för att skriva före och sedan sudo-funktionen också är ett sätt att permanent rot vi kan också använda denna kortare metod.

När du kör det kommandot ovan bör se ut så här nu:

ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd root
Geben Sie ein neues UNIX Passwort ein:
Geben Sie das neue UNIX Passwort erneut ein:
passwd: Kennwort erfolgreich geändert
ubuntu@ubuntu:~$

Nu kan du "göra" också har en permanent root shell.

ubuntu@ubuntu:~$ su
Passwort:
root@ubuntu:/home/ubuntu#

Jag vill göra klart för slutsatsen några saker:

Om du som root gödsel kan ha ödesdigra följa systemet!

Om ingen asterisk används vid inmatning av lösenord, detta är inte en bugg, men ville ha det!

När kom du loggat in i ett skal som root, då detsamma gäller endast för detta skal session till din normala grafiska session har ingen effekt!

  • Kommentarer(0)//linux-ubuntu.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post13