Linux Ubuntu

Linux Ubuntu

Linux Ubuntu an more

Linux Ubuntu News and help

Kryptera home directory under Debian

Linux solutionsSkapad av Jörgen Halex mån, augusti 04, 2014 22:20:43

På Ubuntu kan du kryptera som de enskilda home directories för varje användare (med encfs) (direkt under installationen), så att de dekrypteras med respektive autmoatisch inloggning för varje användare. På Debian, är detta endast möjligt senare, enligt följande:

Installera nödvändiga paket:

sudo apt-get install ecryptfs-utils rsync

Om de får ecryptfs modulen integrerar (om detta inte sker automatiskt) i kernel:

sudo modprobe ecryptfs

Filerna användaren kan nu använda ett skript för att kopiera krypterad automatiskt i en encryptfs directory. Följande kommando måste köras som root i directory:

ecryptfs-migrate-home -u USERNAME

Viktigt: Motsvarande användaren inte måste vara inloggad!

Utgifterna för ecryptfs-migrate-home extra uppmärksam på:

- Omedelbar inloggning med respektive användare och kontrollera att all data finns tillgänglig.

- Om allt stämmer, ta bort säkerhetskopieringsmappen.

- Fråga lösenordsnyckeln och förvara på ett säkert ställe:

sudo ecryptfs-unwrap-passphrase .ecryptfs/wrapped-passphrase

Kryptera även swap partition:

ecryptfs-setup-swap  • Kommentarer(0)//linux-ubuntu.it-losningar-och-it-sakerhet.se/#post15